Gorące projekty

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych usta...
ZA
PRZECIW
Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi...
ZA
PRZECIW
Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
ZA
PRZECIW
Najnowsze projekty